Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Pośrednicy w przedsiębiorstwie

Istnienie pośredników wiąże się wprost z wyborem kanału dystrybucji towarów lub usług. Kanał dystrybucji składa się z wszystkich osób lub organizacji, które uczestniczą w procesie dystrybucji. Są one nazywane ogniwami kanału dystrybucyjnego i obejmują producentów oraz dostawców wszelkiego rodzaju usług (np. transportowych), hurtowników i detalistów, a więc tych wszystkich, którzy ułatwiają przepływ towarów i usług od wytwórców do klientów.

Współpraca z pośrednikami dotyczy zazwyczaj ustalania poziomu cen, warunków, na jakich powinni oni sprzedawać dane produkty, podziałów terytoriów sprzedaży, zakresu usług, jakie powinni świadczyć podczas sprzedaży oraz warunków, na jakich został podpisany kontrakt.

Polityka cenowa, jaką stosują wobec pośredników producenci, oparta jest głównie na systemie rabatów udzielanych w zależności od wielkości zakupu, metody płatności (płatność gotówkowa a płatność opóźniona) oraz znaczenia dla firmy danego pośrednika, który może często zażądać wyłączności na sprzedaż danych produktów na swoim terenie. Jednakże nawet uzgodnienie tych wszystkich warunków nie gwarantuje producentom dostatecznej kontroli nad pośrednikami, a tym samym nad kanaiem dystrybucyjnym, którzy stosują politykę preferowania w sprzedaży głównie tych produktów, na których realizują największy obrót i/lub zysk. W związku z taką sytuacją menedżerowie powinni starać się wcześniej dokładnie zapoznać ze stosowanymi przez firmy konkurencyjne systemami rabatów oraz warunkami zawierania kontraktów, które często decydują o sukcesie lub porażce nowego produktu na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.