Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Poszukiwanie kandydatów na stanowiska kierownicze

Widocznym zjawiskiem jest przepływ kadry menedżerskiej i specjalistycznej z firm państwowych do prywatnych, w tym także do własnego biznesu. Jest to zjawisko dość złożone i interesujące socjologicznie, towarzyszy mu bowiem z jednej strony presja środowiska, zmierzająca do odwołania dotychczasowego kierownictwa, bez względu nawet na posiadane kwalifikacje i zasługi, z drugiej zaś – zdolność do radzenia sobie w nowych warunkach i wykorzystania istniejących powiązań oraz źródeł zasilania i zbytu.

Tak więc, w omawianym okresie, tj. w ostatnich trzech latach, nastąpiły istotne zmiany składu personalnego przedsiębiorstw. Wyraziły się one przede wszystkim spadkiem liczby pracowników wskutek zmniejszenia produkcji (usług), a >także wskutek racjonalizacji zatrudnienia, powiązanego ze zmianą struktur organizacyjnych. Wywiera się szczególną presję na redukcję liczby pracowników administracyjnych.

W porównaniu do okresu przed 1989 r., znaczące zmiany zachodzą także w obszarze specjalizacji poszukiwanych kandydatów na stanowiska kierownicze. Obserwuje się znaczne zapotrzebowanie na osoby potrafiące zorganizować i efektywnie poprowadzić komórki marketingu i sprzedaży, informatyki, finansów. Z drugiej strony widoczny jest spadek zapotrzebowania na kierowników służb technicznych, w mniejszym zaś stopniu – produkcyjnych.

Charakterystyczne jest także to, że jednostki gospodarcze, zwłaszcza prywatne i sprywatyzowane, poszukują osób młodych (górny pułap 35-40 lat), legitymujących się przy tym wysokim poziomem wiedzy, umiejętności, i pewnym doświadczeniem. Kolejną zmianę w obszarze doboru stanowi coraz większe wykorzystywanie wyspecjalizowanych agencji personalnych („łowców głów”), szczególnie w tych obszarach działalności firm, w których podaż kandydatów jest mała.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.