Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Preferencje relacyjne

Każdy człowiek posiada określone, specyficzne dla siebie preferencje dotyczące specyfiki relacji z ważnymi obiektami. Preferowana relacja, w wyobrażeniu osoby, może zapewnić jej zaspokajanie osobistych potrzeb oraz podtrzymać uwewnętrznione modele siebie i świata. Człowiek preferuje zatem to, co znane w tym aspekcie, dążąc do utrzymania status quo w aspekcie wytworzonych modeli.

Jakie zatem konkretne preferencje może mieć pracownik względem obiektu, którym jest przedsiębiorstwo? W kontekście teorii przywiązania Bowlbyego, można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje relacji pracownik – organizacja, które z perspektywy konkretnego pracownika są pożądane i preferowane. Oto podstawowe modele relacji pracownik – organizacja:

– 1. Model A – preferowany przez typ bezpieczny.

Relacja stwarzająca możliwość utrzymywania swoich uwewnętrznionych modeli siebie i świata, to jest pozytywnego obrazu siebie i świata. Relacja, w której jest miejsce na samodzielność oraz współpracę, autonomię i podporządkowanie, bliskie relacje i samotność.

– 2. Model B – preferowany przez typ odrzucający.

Relacja stwarzająca możliwość utrzymywania pozytywnego obrazu siebie i negatywnego obrazu świata. Relacja, która zapewnia osobie przede wszystkim samodzielność i niezależność, autonomię, branie odpowiedzialności, prace głównie indywidualną.

– 3. Model C – preferowany przez typ zaabsorbowany.

Relacja stwarzająca możliwość utrzymywania negatywnego obrazu siebie i pozytywnego obrazu świata. Relacja, w której aktywność osoby polega przede wszystkim na współpracy z innymi, gdzie jest zwalniana z brania odpowiedzialności, wykonuje zlecone zadania, może nawiązywać i tworzyć bliskie relacje interpersonalne.

– 4. Model D – preferowany przez typ lękowy.

Relacja stwarzająca możliwość utrzymywania negatywnego obrazu siebie i negatywnego obrazu świata. Relacja, w której aktywność polega na wykonywaniu zleconych zadań według istniejących procedur i nie jest obarczona dużą odpowiedzialnością, oparta na współpracy cechującej się raczej formalnymi zależnościami.

Reasumując, pracownik w kontekście posiadanych uwewnętrznionych modeli (obrazów) siebie i świata oraz wynikającego z nich specyficznego dla siebie stylu przywiązania, preferuje określony rodzaj relacji z ważnymi obiektami, między innymi przedsiębiorstwem. Funkcjonowanie w pożądanej relacji zapewnia mu utrzymywanie status quo w aspekcie modeli oraz stylu przywiązania, a tym samym nie naraża go na dyskomfort związany z destabilizacją struktury osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.