Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Preferowane przez pracownika modele partycypacji decyzyjnej

Katedra Rozwoju Kapitału ludzkiego SGH przeprowadziła w 2008 roku badanie pracowników studiujących lub dokształcających się . Jedną z badanych kwestii była partycypacja decyzyjna pracowników. W badaniu zaproponowano respondentom do oceny 5 modeli udziału w procesie decyzyjnym. Respondenci preferują model podejmowania decyzji, w którym kierownik przedstawia przybliżone decyzje, oczekuje uwag i decyduje. W kategoryzacji odpowiedzi była to kategoria środkowa (3-cia z 5). W pewnym sensie jest to kategoria zrównoważona, o której decyduje fragment „oczekuje uwag”, czyli partycypacja jest tu autentyczna. O równowadze „matematycznej” w podejmowaniu decyzji nie może być mowy, bo rola menedżera narzuca asymetrię decyzyjną.

Drugą preferowaną odpowiedzią jest opisana sytuacja, w której „kierownik referuje problem, potem demokratycznie wszyscy podejmują decyzję”. Taki model daje przewagę członkom „podległego” zespołu, traktowanego jako grupa i można go nazwać prawdziwie demokratycznym.

Na trzecim miejscu znalazł się model jeszcze bardziej zdecentralizowany – który można nazwać delegacyjnym – gdy kierownik pozwala w konkretnej sprawie na samodzielne podjęcie decyzji przez pracowników bez jego (kierownika) udziału. Na czwartym miejscu respondenci umieścili model operatywny – kierownik podejmuje decyzję i wyjaśnia jej przesłanki. A na końcu znalazł się model autokratyczny – kierownik podejmuje decyzje sam i ogłasza ją. Przypomnieć należy, że cały czas chodzi o decyzje, które dotyczą respondenta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.