Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Proces różnicowania a podwyższanie jakości

Firma Audi była dotychczas producentem zupełnie przeciętnych samochodów rodzinnych. Z pozycji tej przesunęła się do grupy wytwórców towarów przeznaczonych dla wyższych klas społecznych, wchodząc na rynek samochodów rodzinnych zapewniających wyższy komfort jazdy oraz dających większe zadowolenie z kierowania nimi. Wkroczyła zatem na teren będący tradycyjnie wyłączną domeną firmy Mercedes-Benz.

Firma Saab zastosowała nieco inne podejście. Wprowadzając model 9000 przystąpiła do konkurencji w klasie samochodów rodzinnych, ale o większych walorach sportowych. Weszła zatem na tę część rynku, które była tradycyjnie zdominowana przez firmę BMW.

Realizacja omówionych posunięć dotyczących zróżnicowania wyrobów spowodowała, że obu firmom udało się przyciągnąć klientelę dysponującą większą siłą nabywczą: zdołały one też podnieść ceny oraz zwiększyć marże.

Większość ludzi wykazuje tendencję do łączenia procesu różnicowania z podwyższaniem jakości, to znaczy opracowaniem takiej modyfikacji wyrobu, która spowoduje, że zostanie on zaliczony do kategorii produktów bardziej zaawansowanych technicznie i kosztujących więcej. Jednakże segmentacja nie musi koniecznie wiązać się w podwyższeniem jakości: oznacza ona po prostu skoncentrowanie naszego zainteresowania na pewnej wybranej grupie klientów charakteryzujących się jednorodną strukturą potrzeb.

Jako przykład procesu różnicowania, którego zastosowanie doprowadziło do uproszczenia wyrobu, można podać dążenie pewnej krajowej linii lotniczej do zwiększenia zainteresowania podróżami lotniczymi ze strony prywatnych pasażerów oraz założenie w Stanach Zjednoczonych linii lotniczej Ludowy Eks- pressT Oba przedsiębiorstwa w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustaliły, że istnieją grupy klientów, które poszukują wyrobów o niższej cenie i o obniżonym poziomie obsługi. Sytuację tego samego typu można spotkać w dziedzinie ubezpieczeń: pewne polisy ubezpieczeniowe stają się tak ogólne, że obejmują ubezpieczeniem te rodzaje ryzyka, które nie wszyscy klienci gotowi są uwzględnić.

Jeżeli podejmowana przez nas próba podziału istniejących grup celowych według kryterium jednorodności popytu cechuje się elementami twórczymi, to zazwyczaj przynosi ona plon. Takie podejście jest często stosowane w odniesieniu do rynków chodliwych towarów konsumpcyjnych, ale być może nie dostatecznie często w innych gałęziach przemysłu. Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że procesy segmentacji i różnicowania mogą być posunięte zbyt daleko. Można się o tym przekonać próbując dokonać wyboru spośród różnego rodzaju pieluszek dziecięcych lub olejków do opalania znajdujących się w sprzedaży.

Znaczenie świadczenia usług wzrastało w miarę zmniejszania się udziału produkcji rolniczej i przemysłowej w produkcie narodowym brutto (ogólna wartość krajowej produkcji). Fakt ten spowodował opracowanie teorii dotyczących przedsiębiorstw, które świadczą usługi, sprzedają oprogramowanie i udzielają licencji na tajniki produkcji i technologii.

Termin przedsiębiorstwo usługowe kieruje nasze zainteresownie na wartość przedmiotu dostawy. Usługi są często rozpatrywane jako przeciwieństwo wyrobów. Mogą być one świadczone na skalę przemysłową i nie muszą wymagać kwalifikacji, bądź też do ich świadczenia są niezbędne wysokie umiejętności i nadaje się im charakter osobisty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.