Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Przedsiębiorstwa i usprawnianie kosztów

Istniała jednak inna możliwa do przyjęcia metoda, która gwarantuje, że wytwarzany produkt zostanie uznany za wart swej ceny. Jej istota polega na przesunięciu się ku górze rysunku, aby poprzez zwiększenie wartości postrzeganej przez klientów wyrób znalazł się ponownie w obrębie wstęgi, co będzie wskazywać na jego konkurencyjność. Trudności związane z posłużeniem się zmienną reprezentującą wartość polegają na tym, że dotyczy ona podejmowania ryzyka handlowego a jej model matematyczny jest ciężko zbudować. Rozumowanie, które trzeba przeprowadzić, aby zrozumieć co klienci postrzegają jako rzeczy wartościowe, różni się także od wnioskowania koniecznego do rozwiązywania zadań wiążących się z gospodarką zasobami.

Przyczyną, dla której zagadnienia gospodarki zasobami znajdowały się przez taki długi okres w centrum uwagi instytucji naukowych, była możliwość bezpośredniego modelowania matematycznego tych zagadnień. Jeżeli przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, aby zwolnić pięćdziesięciu pracowników, to zawczasu zdaje sobie sprawę, jaki to będzie miało wpływ na rachunek zysków i strat. Skutki sprzedaży nieruchomości, zmniejszenia zapasów lub żądania zapłaty należności wekslowych są równie przewidywalne. W nawiązaniu do efektywności statycznej, czyli kompetentnego administrowania status quo, tego typu podejście wydaje się stanowić sensowny sposób wykonywania zadań. Jednakże nie przyczynia się ono walnie do rozwoju przedsiębiorstwa. Na odwrót, każde zmniejszenie kapitału lub kosztów pociąga za sobą ograniczenie zakresu działalności gospodarczej.

Można przytoczyć bardzo wiele przykładów przedsiębiorstw, które zbyt mocno skoncentrowały się na usprawnieniu kosztów. Wynikający z KRZYWEJ UCZENIA SIĘ wniosek, że podwojenie produkcji powoduje około dwudziesto- procentową obniżkę kosztów jednostkowych, wytworzył szczególne upodobanie do produkcji masowej oraz niskich kosztów jednostkowych. Działo się tak mimo, że tego rodzaju poczynania szkodzą tworzeniu wartości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.