Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

PRZYJĘCIE PRACOWNIKA I JEGO INTEGRACJA

Przyjęcie nowego pracownika jest bardzo ważne, ponieważ ułatwia pierwsze kontakty i pozwala na integrację z kulturą organizacji. Jest to kwestia rozwiązywania codziennych problemów w okresie stawiania pierwszych kroków przez nowo zatrudnionego i poznawania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, stopniowego dostosowywania się do oczekiwanych od niego zachowań i wyników oraz rozwoju jego możliwości zawodowych. Służą temu różne sposoby działania:

Przyjęcie przez kierownika, wizytacje przedsiębiorstwa i jego różnych części, przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących organizacji przedsiębiorstwa (wraz z jego schematem organizacyjnym), zapoznanie z poszczególnymi służbami firmy i działalnością socjalną na rzecz pracowników.

Zapoznanie pracownika z możliwościami kontaktów z kierownictwem przedsiębiorstwa i osobami dysponującymi potrzebnymi informacjami oraz z organizacją zebrań, szkolenia i innych regularnych spotkań.

Systematyczne rozmowy dotyczące funkcjonowania zespołu i firmy. W zapoznawaniu się z przedsiębiorstwem powinny pomagać służby prezentujące kulturę wewnętrzną firmy i zachowania liderów, ponieważ pierwsze doświadczenia kształtują przyszłe postawy i zaangażowanie w pracę.

Metody wspierania nowo zatrudnionych w wyniku przegrupowań wewnętrznych. Każdej rekrutacji wewnętrznej powinny towarzyszyć działania wspierające pracowników obejmujących nowe stanowiska, tak samo jak w przypadku rekrutacji zewnętrznej. Trzeba przeanalizować dostosowanie do nowych okoliczności i warunków pracy, a także zastosowanie w praktyce wymaganych na tym stanowisku kompetencji. W przypadku przeniesień pracowników do innych regionów kraju należy przewidzieć odpowiednie rekompensaty finansowe pokrywające koszty transportu lub przeprowadzki.

Sposób, w jaki są przeprowadzane te przeniesienia służbowe lub promocje wewnętrzne pracowników, wpływa na ich odczucia, a więc skłonność do uczestniczenia lub nie w ruchach kadrowych dokonywanych w przedsiębiorstwie. Im bardziej wspiera się pracowników w ramach rekrutacji wewnętrznej, tym więcej ludzi podejmuje ryzyko przedstawienia swej kandydatury w chwili pojawienia się propozycji nowego stanowiska pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.