Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

PRZYWÓDZTWO CZ. II

Skuteczne komunikowanie się stanowi jedno z podstawowych narzędzi nowoczesnego przywództwa. Przywódca musi dostroić się do nastrojów i opinii panujących w jego organizacji. Musi mieć także zdolność do argumentowania swoich racji w sposób przekonywający, aby móc poprzeć podejmowane przez siebie decyzje lub uzasadnić wytyczony kierunek działania.

Można przyjąć, że współczesne przywództwo zostało ukierunkowane na zagadnienia rynku, bowiem wywodzi się ono z potrzeby zmian w organizacji. Przyjęcie struktury potrzeb za podstawę podejmowanych działań zwiększa szansę na skuteczną reorientację przedsiębiorstwa. Komunikowanie się nie jest więc tylko modnym kaprysem, ale użytecznym instrumentem w sytuacjach, gdy na podstawie otrzymanych i przeanalizowanych wiadomości należy wytyczyć nowe kierunki działania. Informację o tych kierunkach – z odpowiednim rozgłosem – należy zakomunikować światu zewnętrznemu.

Przedstawiony poniżej zestaw cech, stanowiący podsumowanie szeroko zakrojonych badań ankietowych, daje zwięzłą charakterystykę dobrego przywódcy:

– otwarty i ekstrawertywny,

– ciekawy świata,

– wrażliwy,

– zainteresowany uzyskiwanymi wynikami,

– zdecydowany w działaniu,

– krytyczny,

– lubiący eksperymentować i tolerancyjny dla błędów,

– charyzmatyczny,

– zdolny do wzbudzania i pobudzania entuzjazmu,

– spokojny,

– chcący słuchać,

ciepły i wyrazisty,

– nieskrępowany względami prestiżowymi,

– odważny,

– zachowujący kamienny spokój,

– elastyczny,

– skłonny do zachęcania innych, aby rozwijali swe umiejętności.

Przez długi czas uważano, że udane przywództwo w działalności gospodarczej należy przypisywać inteligencji, wykształceniu i zdolnościom analitycznego myślenia.

Przewartościowania, które miały miejsce w połowie lat siedemdziesiątych, wykazały, że na odniesienie sukcesu w działalności gospodarczej mają istotny wpływ również inne czynniki niż wymienione wyżej. Należy do nich zaliczyć doświadczenie w działalności gospodarczej, zdolności twórcze, wewnętrzną siłę napędową i holistyczne widzenie spraw.

W prowadzonych rozważaniach przez doświadczenie w działalności gospodarczej będziemy rozumieć fakt doświadczenia lub przestudiowania wielu sytuacji gospodarczych. Zdolności twórcze oznaczają, że osoba, która nimi dysponuje, jest w stanie połączyć w nowatorski sposób istniejące elementy wiedzy. Wewnętrzna siła napędowa to zdolność przejścia od pomysłu do działania bez wplątywania się w trudności związane z analizowaniem sytuacji. Holistyczne widzenie spraw to połączenie zdolności do strategicznego zarządzania, to znaczy zdolności do rozróżniania wzorców zmian, z umiejętnością pozwalającą utrzymać optymalną równowagę między wartością wyrobu postrzeganą przez klienta i racjonalnym wykorzystaniem zasobów niezbędnych do wytworzenia tego produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.