Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Psychologiczne rozumienie osobowości człowieka cz. II

Zdecydowana większość psychologów i innych osób zajmujących się osobowością, przez pojęcie „struktura osobowości” rozumie względnie spójną i trwałą organizację obejmującą całość elementów wchodzących w skład osobowości jednostki, która przejawia się w całokształcie życia psychicznego w obszarze kognitywnym, afektywnym i behawioralnym. Struktura osobowości jest zintegrowanym systemem lub systemem integrującym poszczególne elementy w całość jest całością składającą się z części. Powołując się na klasyfikację L. Pervina , jedną z perspektyw naukowych, wyjaśniających strukturę osobowości, jest psychologia motywacji. Motyw rozpatrywany jest w trzech ujęciach: opisuje to, co pobudza człowieka do działania, wyjaśnia dlaczego wybiera określoną aktywność, rezygnując jednocześnie z innej oraz interpretuje, dlaczego człowiek różnie reaguje na ten sam bodziec. Zasadniczą tezą podejścia motywacyjnego jest przekonanie, że w ludziach istnieją wewnętrzne determinanty działania – motywacje, które wpływają na sferę poznania i przeżywania. Osiowym pytaniem perspektywy motywacyjnej w opisie struktury osobowości jest: dlaczego osoba tak się zachowuje?

W rozpatrywaniu osobowości kolejnym, istotnym zagadnieniem jest to, w jaki sposób człowiek istnieje (zachowuje się) w dynamicznym procesie swojego życia. Czy jest taki sam łub przynajmniej znacząco podobny w różnych okresach życia oraz czy zachowuje się tak samo lub przynajmniej podobnie w różnych sytuacjach. Kwestia ta jest bardzo istotna, gdy dotyka pytania, czy sposób funkcjonowania człowieka dorosłego wynika z jego doświadczeń wczesno-dziecięcych. W niektórych teoriach osobowości tak się twierdzi, w innych – nie dostrzega się takiej zależności. Warto jedynie stwierdzić, że człowiek istniejąc i działając zawsze w teraźniejszości (tu i teraz), mieści w sobie przeszłość i korzysta z niej – ze swoich wcześniejszych doświadczeń zawiera też w sobie przyszłość, z której także korzysta (cele, marzenia, projekty).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.