Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Racjolane rozwiązania jako dobre decyzje

Liczne są modele przeprowadzania zmian. Ich zakres zależy od rodzaju organizacji, istniejących ograniczeń i czasu przeznaczonego na dokonanie przekształceń: im bardziej wiedza i doświadczenie specjalistyczne determinują wybory zespołowe, tym bardziej możliwe jest narzucenie określonych decyzji. W sytuacji przeciwnej sprawą podstawową jest zapewnienie szczegółowej konkretyzacji projektu zmian. Kiedy sytuacja wymaga jednocześnie specjalistycznego przygotowania i akceptacji, należy poszukiwać zgody pracowników w oparciu o analizę i ocenę możliwych wariantów rozwiązań.

Dokonywane wybory powinny uwzględniać istniejący układ sił w organizacji. Rozwiązanie optymalne rzadko jest najbardziej racjonalne. Najwyższą racjonalność wykazuje natomiast to, które łączy strategie przedsiębiorstwa i możliwości oddziaływania wszystkich zainteresowanych partnerów procesu zmian.

Aby przekonać o koniecznych zmianach, trzeba wyjść od sposobu ich postrzegania i potrzeb pracowników. Korzystne może się okazać zainteresowanie i pobudzanie inicjatywy tych, którzy odczuli korzyści zmian (grupy pilotażowe, wstępne doświadczenia). Dobrymi decyzjami są takie racjonalne rozwiązania, które pracownicy mogą uznać za swoje i przekształcić w działania praktyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.