Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Rodzaje testów rynkowych

Jaka jest możliwość produkcji i sprzedaży na podstawie posiadanych zasobów firmy? Po wybraniu najbardziej interesującej koncepcji produktu powinna następnie zostać przeprowadzona przez pracowników firmy ocena wykonalności produktu w kontekście posiadanych zasobów finansowych, technologicznych i ludzkich oraz opłacalnej wielkości sprzedaży przy określonych kosztach i wydatkach. Analizy te dokonywane są na podstawie raportów działu marketingu, który dostarcza prognozy sprzedaży i plan wprowadzenia produktu na rynek, oraz działu finansowego, który dokonuje prognoz poziomu kapitału inwestycyjnego koniecznego do rozpoczęcia produkcji i wprowadzenia produktu na rynek. W wyniku dokonanej analizy finansowo-marketingowej przeprowadza się wstępną eliminację różnych koncepcji nowych produktów, a następnie w odniesieniu do jednej lub kilku koncepcji dokonuje się ich „zmaterializowania” w postaci jednej lub kilku wersji prototypu. Próbne serie produktu oraz prototypy są następnie poddawane testom funkcjonalności produktu i ocenie zbieżności jego cech z oczekiwaniami nabywców. W pierwszym etapie przeprowadza się zwykle testy laboratoryjne – wewnątrz firmy – w czasie których produkt jest sprawdzany pod kątem szeregu kryteriów oceniających, np. jego cechy fizyczne, sposób oddziaływania na środowisko naturalne. Po tych testach laboratoryjnych przeprowadza się testy produktów w warunkach naturalnych, tj. w środowisku potencjalnych klientów. Możemy zastosować na tym etapie różne rodzaje testów.

– Testy użytkowe – serię produktów, np. olejów samochodowych, przekazuje się wyselekcjonowanej grupie kierowców do próbnego użytku. Testowany produkt może być oceniany w ramach jednego albo kilku modeli, albo w odniesieniu do produktów konkurencji. Niekiedy do przeprowadzenia takiego rodzaju testów stosuje się panel konsumentów, np. właścicieli samochodów osobowych lub taksówkarzy.

– Testy pokazowe – bada się w nich reakcję potencjalnych klientów na prototyp wystawiany np. na targach, wystawach branżowych lub specjalnych pokazach organizowanych dla grupy najbardziej atrakcyjnych klientów. Po zakończeniu tego typu testów gromadzone są opinie potencjalnych użytkowników o prezentowanym produkcie.

– Testy „ślepe” polegają na dostarczeniu wybranym klientom nie oznakowanych próbek tego samego rodzaju produktu wykonanego przez różne firmy. Takie testy stosuje się głównie w przypadku produktów spożywczych i kosmetycznych. Oceny produktu dokonuje się na płaszczyźnie fizycznych i funkcjonalnych cech produktu, bez brania pod uwagę innych czynników marketingowych, np. opakowania czy reklamy.

– Testy opakowań sprawdzają przede wszystkim atrakcyjność opakowania, w zestawieniu z ofertą konkurencji, pod względem estetyki, informacji o zawartości, cechach i sposobie użytkowania produktu, możliwości ponownego wykorzystania lub zwrotu opakowania itp.

– Testy rynkowe polegają na wprowadzeniu próbnej partii nowego produktu, na podstawie również próbnego planu marketingowego, na zwykle niewielki, lokalny rynek, który może być ściśle kontrolowany przez badaczy. Celem takiego testu jest sprawdzenie opinii i reakcji klientów na oferowany produkt. Ocenia się przy tym wielkość zakupów, by na tle tego rodzaju danych sporządzić wstępne prognozy sprzedaży i ocenić wszystkie elementy planu marketingowego. Prowadzenie testu rynkowego wymaga stosownego zaplanowania. Wiąże się to często z wykorzystaniem, jako obszaru kontrolnego testu innego rynku lokalnego, mającego stanowić tzw. rynek kontrolny, na którym, oprócz sprzedaży produktu bądź nie prowadzi się żadnych działań promocyjnych, bądź prowadzi działania odmienne od tych z pierwszego obszaru. Najczęściej próbnym rynkiem powinien być obszar, stanowiący odzwierciedlenie rynku, na którym w przyszłości ma zostać wprowadzony dany produkt. Obszar taki musi mieć podobne do rynku celowego parametry struktury społeczno-demograficznej oraz zbliżoną wielkość konsumpcji, system dystrybucji itp. W zależności od typu produktu test może trwać od 6 do 12 miesięcy .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.