Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

ROLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CZ. II

Na rynku papierów wartościowych rozróżniamy akcje i obligacje. W miarę rozwoju gospodarczego zapotrzebowanie na kapitał jest coraz większe. Pojedynczy człowiek nawet przy pomocy przyjaciół nie jest w stanie zgromadzić pieniędzy niezbędnych do założenia np. przedsiębiorstwa kolejowego czy żeglugowego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie kapitałowe tworzą się spółki, których kapitał zostaje podzielony na akcje. Charakteryzują się one tym, że nie mogą odpowiadać za długi ponad wysokość sumy, którą włożyli jego właściciele, aby otrzymać tytuł własności (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne). W przypadku bankructwa tracą oni swój wkład kapitałowy. Tego typu przedsiębiorstwa są zdolne do gromadzenia znacznych kapitałów. Nie jest rzeczą konieczną, by poszczególni udziałowcy spółki znali się osobiście. Oczekiwana rentowność i rodzaj działalności są wystarczającym czynnikiem przyciągającym posiadaczy pieniędzy. Prawo własności w tych spółkach jest podzielone na części, a tytuł własności jednej z tych części jest wyrażony w dokumencie zwanym akcją. Akcja daje prawo do udziału w pewnym procencie zysków. W razie zaprzestania działalności takiej spółki akcjonariusze mają prawo do części majątku należącego do danego przedsiębiorstwa po spłaceniu zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli. Zysk rozdzielony między akcje nazywany jest dywidendą.

Giełda ułatwia sprzedaż i kupno akcji, dysponując uprzywilejowanym miejscem do dokonywania tych operacji oraz ich kontroli. Obligacje, w odróżnieniu od akcji są papierami wartościowymi o charakterze pożyczkowym. Przedsiębiorstwa, społeczności lokalne czy państwo pragnące pożyczyć większej ilość pieniędzy, dzielą sumę pożyczki na części i występują z ofertą wobec społeczeństwa.

Obligacja oznacza dług zaciągnięty przez przedsiębiorstwo, które je wyemitowało i generalnie daje posiadaczowi obligacji prawo do stałego dochodu (procentu) oraz do zwrotu sumy wyłożonej na jej zakup w określonym terminie. Osoba będąca posiadaczem obligacji może w każdej chwili ją sprzedać na giełdzie, o ile znajdzie nabywcę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.