Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Różnicowanie cen w układzie przestrzennym

Problem jednolitości cen lub ich zróżnicowanie na pewnych rynkach, zwłaszcza tych najbardziej odległych od firmy producenta, jest sprawą o znaczeniu strategicznym. Należy bowiem każdorazowo rozstrzygnąć, czy lepiej jest stosować bardziej przejrzysty, jednolity system cen, czy też wiązać jego zróżnicowanie z odmiennym poziomem kosztów obsługi poszczególnych rynków i grup klientów.

Z badań prowadzonych przez nas w Polsce wynika, iż zbyt duże różnicowanie poziomu cen na poszczególnych rynkach jest bardzo źle odbierane przez hurtowników i może ich nawet zniechęcić do współpracy z producentem. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy producent nie potrafi podać odbiorcy konkretnej ceny produktu, lecz podaje mu jedynie niejasny zbiór reguł, które mają posłużyć do końcowego ustalenia ceny. Problem ten dotyczy w szczególności wiązania ceny z kosztami transportu. Takie rozumowanie bardzo dezorientuje nabywcę, gdyż w fazie początkowego kontaktu z producentem uniemożliwia mu nierzadko poznanie rzeczywistej ceny. Warto o tym pamiętać formułując konkretną ofertę cenową, zwłaszcza w stosunku do nowych odbiorców.

W kontekście tej decyzji warto zastanowić się nad kilkoma problemami. Czy należy różnicować poziom ceny w zależności od odległości, jaka dzieli odbiorcę od dostawcy? Przy ustalaniu przedziałów cenowych, z uwzględnieniem odległości producenta od odbiorców, tzw. pośredników, hurtowników i detalistów, mamy do wyboru jeden z wariantów polityki cenowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.