Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

RYNKI PRACY I PROCESY KIEROWANIA SPOŁECZNEGO

Otwarcie europejskie spowoduje częściowe otwarcie rynku pracy około 330 milionów osób, odpowiadającego około 22% światowego PNB (produktu narodowego brutto). Tak jak w przypadku każdej transformacji otoczenia, doprowadzi to do procesów restrukturyzacji wielu dziedzin gospodarki i reorganizacji systemów produkcyjnych.

Aby móc kierować rozbieżnościami w rozwiązaniach społecznych i socjalnych, a następnie przekształceniami, przedsiębiorstwa będą potrzebowały odpowiedniej bazy złożonych danych. Będą musiały zebrać i skonsolidować informacje dotyczące całej przestrzeni europejskiej. Zharmonizowanie narodowych przepisów prawnych wymagać będzie czasu. Trzeba będzie również uświadomić sobie różnice w kluczowych dziedzinach kierowania. Chodzi zarówno o aspekty operacyjne, jak i umowy o pracę, rodzaje uprawnień do wykonywania określonych prac, organiczenia zwolnień pracowników, kształcenie, instancje przedstawicielskie personelu lub prawo pracowników do kontroli procesu kierowania, lecz także aspekty czysto finansowe takie, jak system ubezpieczeń społecznych, emerytur lub ubezpieczeń związanych z bezrobociem.

Osoby odpowiedzialne za kierowanie zasobami ludzkimi muszą nauczyć się rozszerzać procesy rekrutacji pracowników. Będą musiały rozwinąć kształcenie w zakresie poznawania rzeczywistości gospodarczej, kulturalnej i instytucjonalnej innych krajów. W przypadkach nabycia lub fuzji zakładów w innych krajach, będą musiały umieć kierować pracownikami o różnych zwyczajach, z różnych systemów organizacyjnych i społecznych. Na początku przedsiębiorstwa mogą odwoływać się do wyspecjalizowanych konsultantów. Później jednak informatyczne bazy danych pozwolą na szybkie działania dostosowawcze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.