Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Ryzyko związane z ogniskowaniem

– Proces ogniskowania nie jest wolny od zagrożeń różnego typu:

Zwiększanie różnicy między kosztami ponoszonymi przez producenta szerokiej gamy towarów i przedsiębiorstwo, które ześrodkowuje swe wysiłki, może spowodować, że przedsiębiorstwo to utraci przewagę w sferze kosztów uzyskaną dzięki obsługiwaniu wąskiej grupy nabywców. Wzrost ten może mieć większy wpływ aniżeli różnicowanie osiągnięte w wyniku procesu ogniskowania.

Zmniejszeniu mogą ulegać różnice występujące między tymi rodzajami wyrobów i usług, których domagają się zarówno grupy nabywców mających znaczenie strategiczne i stanowiących cel działań przedsiębiorstwa, jak i rynek traktowany jako całość.

Wśród grup nabywców będących celem działań przedsiębiorstwa, które zastosowało proces ogniskowania, konkurenci mogą wyszukać pewne kategorie kupujących, będące przedmiotem ich zainteresowania. Przedsięwzięcia ukierunkowane na tę nową grupę nabywców mogą przynieść lepsze wyniki aniżeli uzyskiwane przez dane przedsiębiorstwo.

Wielu praktyków działalności gospodarczej uważa, że teorie wysunięte przez Portera są ponad miarę ogólne i stosowanie ich do wyjaśnienia rzeczywistych zjawisk nie ma praktycznej wartości. Mimo to zgodne z prawdą jest twierdzenie, iż problem równowagi między tworzeniem wartości postrzeganych przez klientów i ceną jest kwestią zasadniczą. I oto właśnie chodzi w teorii Portera dotyczącej strategii ogólnych (patrz także hasło WARTOŚĆ w części słownikowej książki).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.