Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Spójność techniczna

Do działania ze znajomością rzeczy niezbędne są dwojakiego rodzaju narzędzia: modele rzeczywistości i instrumenty działania. Jedne i drugie mogą sięgać do norm, metodologii ogólnych, istniejących technik organizacyjnych lub zwyczajów i praktyk zawodowych. Lecz muszą być one dostosowane do różnorodnych warunków, sytuacji i cech osób, którym mają służyć.

W szczególnym kontekście narzędzie o charakterze ogólnym traci swoją wartość: zależy ona bowiem nie tylko od konkretnych okoliczności, ale także od sposobu jej interpretacji i wykorzystania w działaniu. Zwykle wymaga to uzyskania minimum zgody między użytkownikami i adresatami tego narzędzia kierowania. Brak tej zgody rodzi dwojakiego rodzaju problemy:

– wybór narzędzi jest mało skuteczny, ponieważ nie zostały one poddane analizie krytycznej ze strony osób, których opinie są godne uwagi: poznanie tych różnych punktów widzenia jest potrzebne nie po to, aby odrzucić rozważane narzędzie, lecz aby przedyskutować możliwe sposoby jego adaptacji do warunków organizacyjnych i konkretnego zastosowania:

– narzędzie może być odrzucone przez pracowników, ponieważ jego wybór został źle wyjaśniony lub w niedostateczny sposób wynegocjowany: prowadzi to więc do zachowań biernych lub do oporu (postaw opozycyjnych).

Uwagi te mają oczywiście szczególne znaczenie, gdy narzędzia kierowania mają charakter złożony i związane są z wyborami podstawowymi. Pewne proste narzędzia (techniki) nie sprawiają nikomu kłopotu, jeśli stosowane są zgodnie z prawem, z indywidualnymi zainteresowaniami lub doświadczeniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.