Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

SPOSOBY OCENY KSZTAŁCENIA

Kształcenie można oceniać pod kątem tego, czemu ono służy, i poziomu jego wyników. Ocena kształcenia daje trzy rodzaje korzyści:

– Pozwala poznać przebieg procesu i stopień satysfakcji uczestników: można z tego wyciągnąć wnioski dotyczące poprawy procesu kształcenia.

– Daje podstawę oceny zakresu tego, czego się nauczono. W tym celu można badać: przyswojenie treści kształcenia przez uczestników, wykorzystanie nabytych umiejętności na stanowiskach pracy, sposób przyjęcia tego wzbogacenia kompetencji pracowników przez środowis ko zawodowe. Tylko taka ocena uprawnia do wydania uczestnikom świadectw uznania kształcenia. Jest to problem potwierdzenia (legalizacji formalnej) nabytej wiedzy i umiejętności zawodowych. Potwierdzenie to może mieć dwa aspekty: pierwszy to wynagrodzenie, zatrudnienie i możliwości awansowania pracownika, drugi to odpowiedni dyplom lub wpisanie faktu odbycia kształcenia w dokumentach personalnych pracownika. Należy również pamiętać, iż kształcenie (nabycie określonej wiedzy i umiejętości) ma charakter przejściowy. Czy zatem może ono gwarantować trwałą i nieograniczoną wartość tego, co przekazuje? Czy można nie brać pod uwagę tego, że pracownicy sami się zmieniają, niezależnie od tego, czego się nauczyli, i to w warunkach bardziej lub mniej korzystnych?

– Jest to również sposób mierzenia relacji między poniesionymi kosztami i jakością osiągniętych wyników.

Każde kształcenie powoduje dwa wzajemnie się uzupełniające skutki, które można mierzyć oddzielnie:

– Pierwszy wyraża wartość zastosowanych metod dydaktycznych (nabyte zdolności zawodowe, postawy w procesie pracy). Nabyte zdolności ocenia się poprzez symulacje zawodowe lub tradycyjne próby (zestawy pytań, zadania do rozwiązania). Nowe postawy (zachowania się) w procesie pracy mogą obserwować, z udziałem samych uczestników kształcenia, ich przełożeni oraz organizatorzy kształcenia.

– Drugi weryfikuje korzyści kształcenia w stosunku do celów gospodarczych i finansowych przedsiębiorstwa: czy i w jaki sposób kształcenie modyfikuje sprawność funkcjonowania? czy i w jakim stopniu kształcenie przyczynia się do realizacji celów przedsiębiorstwa? Ten drugi rodzaj skutków odwołuje się do celów kształcenia i jego trafności w stosunku do strategii organizacyjnych. Aby móc przeprowadzić tego rodzaju ocenę, zachowania zawodowe pracowników muszą być powiązane z operacyjnymi sposobami działalności. Jest to możliwe tylko poprzez precyzyjne kierowanie zatrudnieniem. Każda funkcja lub zadanie musi być oceniane z punktu widzenia wkładu w realizację mierzalnych celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.