Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

SPOSOBY POSTRZEGANIA WYNAGRODZENIA CZ. II

Zjawisko kołatania. Płaca jest zwykle postrzegana jako zbyt niska. Z psychologicznego punktu widzenia pracownicy zawsze interesują się „płacą pożądaną”, która jest o ok. 30% wyższa od „płacy otrzymywanej”. Aż do początku lat osiemdziesiątych nikt nie brał pod uwagę tego, że wynagrodzenie może ulec obniżeniu, z wyjątkiem poważnych powikłań w karierze zawodowej. Od tego czasu jest to możliwe, ale oddziaływanie stażu pracy lub nabytych umiejętności sprawia, że należy to do rzadkości chyba, że jest konsekwencją zmiany miejsca pracy z powodu bezrobocia. Domniemane skale ocen. Personel, mniej lub bardziej świadomie, kieruje się trzema skalami ocen:

„Potrzebuję, a więc mam prawo”. W tym przypadku koncepcja sprawiedliwości lub niesprawiedliwości zależy od kryteriów osobistych dobrobytu w porównaniu z warunkami życia.

„Pracuję, a więc zasługuję na…”. Ta logika postępowania jest obecnie w modzie. To właśnie ona pobudza do indywidualizowania płac uwzględniającego włożony wysiłek i osiągane wyniki. Wspiera się ona na pojęciu równoważności między wkładem, jaki każdy pracownik wnosi do przedsiębiorstwa, i wynagrodzeniem, jakiego za to oczekuje. Ocena w tym przypadku dokonywana jest w stosunku do odpowiedniego wkładu i wynagrodzenia innych pracowników.

„Korzystam z sytuacji, presji zbiorowej lub warunków rynku pracy, aby brać to, co jest możliwe”. Jest to sytuacja zależności negocjacyjnych. Można np. wykorzystać siłę strajku, aby uzyskać rewaloryzację płac. Ktoś, kto wykonuje rzadko spotykany, poszukiwany zawód może wymagać o wiele więcej niż osoba bardzo kompetentna, lecz działająca w dziedzinie, w której liczba poszukujących pracy jest znaczna. Organizacja powinna opierać politykę wynagradzania na trzech zasadach:

– aktywnego kierowania funduszem płac,

– zrównoważonego podziału dysponowanego funduszu płac,

– zróżnicowanego wynagradzania (płace, premie i korzyści pośrednie).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.