Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Stosowanie różnych technik projekcyjnych

Techniki projekcyjne różnią się w swoich podstawowych założeniach metodologicznych od innych technik badawczych. U podstaw ich stosowania znajduje się teza, że badani proszeni o interpretację zachowań innych ludzi, w sposób niebezpośredni, projektują, przepisują swoje własne motywacje, przekonania, postawy i odczucia na uczestniczące w analizowanych sytuacjach osoby lub obiekty. Dzięki temu możemy poznać, często nawet nie uświadomione przez samych badanych, motywacje, poglądy, postawy i odczucia odnoszące się do przedmiotu zainteresowań badacza. W ten sposób dąży się do wyjaśnienia postaw badanych osób na często niejasne i celowo dwuznaczne bodźce.

Techniki projekcyjne są zazwyczaj stosowane rzadziej aniżeli techniki oparte na wywiadzie swobodnym, choć często stanowią integralną część różnych typów wywiadów. Mają jednak zastosowanie w sytuacjach, kiedy inne techniki nie dostarczają dokładnych informacji mogących stanowić bazę dla podjęcia decyzji lub konieczne jest uzyskanie wstępnej wiedzy na temat sposobu kojarzenia i postrzegania pewnych zjawisk/obiektów.

Stosowanie różnych technik projekcyjnych jako jedynej techniki badawczej jest raczej niewskazane, zazwyczaj zgodnie z zasadą trian- gulacji powinny być użyte z innymi technikami jakościowymi.

Przytoczymy najczęściej stosowane techniki projekcyjne. Technika skojarzeń -badanym jednostkom prezentuje się listę słów, które są odczytywane pojedynczo, jednocześnie prosi się ich, aby głośno mówili, z czym im się kojarzy dane słowo. Zakłada się przy tym, że czas przeznaczony do namysłu nie powinien przekraczać 3 sekund. Dłuższy okres czekania lub zastanawiania się nad odpowiedzią jest dla badacza wyraźnym sygnałem braku lub trudności istnienia skojarzeń. Badacz w tym czasie rejestruje odpowiedzi. Tego rodzaju technika umożliwia badanym wyrażenie ich wewnętrznych odczuć w stosunku do przedmiotu zainteresowań badacza, zaś odpowiedzi są analizowane przez zliczanie:

– częstotliwości, z jaką dane słowo pojawia się jako odpowiedź na zadane pytania,

– długości czasu potrzebnego badanym na udzielenie odpowiedzi,

– liczby osób, które nie odpowiedziały w ogóle na poszczególne słowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.