Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Stosowanie technik O.D

Problematyka doskonalenia kadr oraz kształtowania zespołów (więzi) i organizacji występuje jeszcze wyraziściej i bardziej kompleksowo w mocniej rozbudowanych technikach O.D., zwanych zintegrowanymi (systemowymi). Jedną z nich jest tzw. siatka kierownicza (managerial grid) [8, s. 287 i n.], stanowiąca połączenie technik rozwoju kierowniczego i rozwoju organizacyjnego. Procedura oddziaływania obejmuje wiele faz, których realizacja trwa 3-5 lat. Pierwsze fazy, dotyczące rozwoju kierowniczego, mają doprowadzić do zrozumienia własnego stylu kierowania i stylu idealnego (określanego na siatce współrzędnych jako 9,9), a także zagadnień współpracy, samooceny i umiejętności konstruktywnej krytyki. Kolejne fazy, oparte na poprzednich, pomagają kierownikom w dążeniu do osiągnięcia nie tylko wzorcowego stylu, ale i celów rozwoju organizacyjnego. Fazy te obejmują:

– rozwój więzi i współpracy zespołów,

– zaprojektowanie idealnego modelu strategicznego organizacji,

– organizację planu (zastosowanie modelu),

– systematyczną diagnozę, krytykę i stabilizację (utrwalanie norm zachowań, utrzymanie zmian).

W sumie tworzą one właściwą metodzie rozwoju organizacyjnego triadę: „odmrożenie” dotychczasowych zachowań, norm, wartości i więzi oraz „zmiana” i „zamrożenie” nowych zachowań, wartości i więzi.

Rezultaty zastosowania technik O.D. wskazują na znaczną ich skuteczność. W szczególności dostrzega się poprawę wyników działalności przedsiębiorstw, zmianę zachowań oraz wyższą satysfakcję z pracy kierowników [8],

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.