Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Strategia budowania zaangażowania pracowników

Umiejętność pozyskiwania, rozwijania i zatrzymywania najlepszych pracowników w organizacji jest jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stawiani są dzisiejsi pracodawcy. W wielu dziedzinach gospodarki, niż demograficzny, starzejące się zasoby pracy, wzrastająca mobilność wśród pracowników oznacza nasilanie się konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz walkę o pozyskiwanie zaangażowanych pracowników. W kontekście tych wyzwań, zaangażowani pracownicy są źródłem budowania przewagi konkurencyjnej1. Zaangażowanie obrazuje poziom przywiązania pracowników do pracodawców i do wykonywanej pracy, co widoczne jest na podstawie wielu czynników. Czynniki te dotyczą głównie opinii na temat zarządzania organizacją i tego, jak odbierane jest podejście do problemu równości w danej organizacji. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia koncepcji strategii budowania zaangażowania pracowników w organizacji w oparciu o analizę istniejących źródeł dotyczących problematyki zaangażowania oraz własne doświadczenia autorki.

Wartość zaangażowania pracowników nie może być przeceniona. Zaangażowani pracownicy posiadają wyższy stopień motywacji, wydajności, lojalności, wpływają na podnoszenie morale w organizacji. W przeciwieństwie do nich, mniej lub w ogóle nie zaangażowani pracownicy przyczyniają się do obniżania morale w firmie, zwiększania fluktuacji (turnover), częstszego opuszczania pracy, co automatycznie prowadzi do obniżenia poziomu wydajności.

Dr Agnieszka Wolińska-Skuza, przez 1! była zatrudniona w międzynarodowej firmie doradczej KPMG i współodpowiadała za politykę personalą firmy, obecnie zarządza firmą doradczą MasConsulting i prowadzi projekty i badania z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim dla klientów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.