Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Strategia działalności gospodarczej

Celem strategii jest osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, która zapewni uzyskanie dobrej rentowności. Strategia zawiera zintegrowany wzorzec działań, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów, polegających na koordynacji oraz odpowiednim ukierunkowaniu zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Termin doskonalenie strategii dotyczy całego procesu opracowywania strategii, który składa się z następujących elementów:

– 1. Zdefiniowanie misji zbiorowej,

– 2. Skonkretyzownie wizji poprzez podanie celów,

– 3. Sformułowanie i realizacja strategii służących osiągnięciu tych celów.

Jedna z największych umiejętności związanych z opracowywaniem strategii polega na przetłumaczeniu myślenia strategicznego na język konkretnych działań i osiągnięcie wysokiej skuteczności w fazie realizacyjnej.

STRATEGIE FUNKCJONALNE służą do uporządkowania zasobów podlegających funkcjom spełnianym przez przedsiębiorstwo lub działy, z których to przedsiębiorstwo się składa. Istotną sprawą jest rozbicie strategii grup przedsiębiorstw tworzących portfel na strategie jednostek organizacyjnych. Tez kolei należy podzielić na strategie działania, ponieważ rzeczywisty dopływ zasobów odbywa się na poziomie funkcjonalnym. Podstawowymi funkcjami, które musi spełniać zarządzanie przedsiębiorstwem, są: rozwój, produkcja, marketing oraz administracja. Następnie można je podzielić na funkcje realizowane przez działy specjalistyczne, takie jak dział informacji, dział kadr czy też dział elektronicznego przetwarzania danych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.