Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Struktura stanowisk pracy

Przypomnijmy, że częściowe analizy są niewystarczające i że powinny być one zawsze odnoszone do wizji ogólnej procesu pracy. Wyodrębnienie stanowisk pracy jest związane z różnorodnością działalności i koniecznością specjalizacji, a to wymaga łączenia i koordynowania działań. Podejścia społeczno-techniczne i społeczno-ekonomiczne w procesie kierowania odzwierciedlają ten punkt widzenia.

Istnieją również związki między wyodrębnieniem stanowisk pracy i stosowanymi technologiami. Struktura stanowisk pracy zależy oczywiście także od rodzaju budynków i rozmieszczenia pomieszczeń. Dlatego właśnie ważne jest przewidywanie organizacji i schematów produkcyjnych w tym samym czasie, kiedy podejmowane są decyzje dotyczące rozwiązań architektonicznych. Wskazane jest włączanie w ten proces pracowników, co sprzyja poprawie warunków pracy.

Gdy ma się do czynienia ze złożonymi stanowiskami pracy, łączącymi się z wieloma funkcjami, można się posłużyć modelami, które kładą akcent raczej na role ogólne niż na konkretne działania. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk kierowniczych. W procesie kierowania wyróżnić można dwa rodzaje ról:

Kierownicy wyższych szczebli pełnią role jawne i niejawne wyrażające określoną mentalność, reakcje uczuciowe. Muszą oni wykonywać pewien zbiór działań związanych z celami podstawowymi organizacji. Aby to osiągnąć, podejmują i realizują określone projekty, starając się panować nad swoimi działaniami i zachowaniami (zarówno kierowniczymi, jak i psychologicznymi). Działalność kierownika może więc być określona poprzez kompetencje do pełnienia takiej lub innej roli.

Kierownicy operacyjni pełnią następujące role: organizowania, decydowania, koordynowania działalności zespołowej, informowania, doradzania, motywowania, rozstrzygania konfliktów, kontrolowania, modyfikowania poprzednich ról w zależności od zmieniających się warunków itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.