Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Struktura, strategia i działanie

Umiejętność prowadzenia interesów objawia się na różne sposoby. Ludzie interesu różnią się co do uzdolnień odnoszących się do rozwiązywania trzech wymienionych niżej zagadnień.

Zagadnienia strukturalne są związane z zakupem i sprzedażą przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych, które to działania są dokonywane w celu zarówno stworzenia bardziej skutecznych ugrupowań strukturalnych, jak i zarobienia pieniędzy na samej strukturze. Krąg ludzi mających talent tego rodzaju wyznaczają z jednej strony korporacyjni grabieżcy, a z drugiej mniej błyskotliwi twórcy imperiów, którzy stają w obliczu rozwiązań strukturalnych – często na wielką skalę. Działania strukturalne zazwyczaj wiążą się z olbrzymimi sumami pieniędzy i są możliwe do realizacji tylko wtedy, gdy osoby zaangażowane w te działania cieszą się dużym zaufaniem. Działania strukturalne są często pochodną strategii przedsiębiorstwa. Jako przykład można przytoczyć firmy: Electrolux, Siemens lub Plessey. W innych przypadkach mogą one stanowić zadanie podstawowe, wtedy sprzedaż, kupno czy przegrupowanie przedsiębiorstw są celem samym w sobie.

W odniesieniu do prowadzonych rozważań można przyjąć, że zagadnienia strategiczne to sprawy związane ze strategią działalności gospodarczej. Celem tej strategii jest powiązanie zasobów niezbędnych dla realizacji zintegrowanych wzorców działania z dążeniem do osiągnięcia wyraźnej przewagi konkurencyjnej i urzeczywistnienia określonych celów. Wykonanie nakreślonych zadań wymaga tego rodzaju umiejętności prowadzenia interesów, której podstawę stanowi w dużej mierze założenie o konieczności skutecznego współzawodnictwa z innymi przedsiębiorstwami. Jednakże główny ciężar wysiłku należy skoncentrować nie na atakowaniu konkurentów, jako wrogów których należy zniszczyć, ale na tworzeniu przewagi konkurencyjnej oraz lepszych metodach zaspokajania potrzeb klientów. W taki sposób możemy wysunąć się na czoło konkurujących przedsiębiorstw. Nie istnieje wyraźna linia demarkacyjna między strukturalis- tami i strategami. Przykłady firm takich jak Electrolux, Siemens i Plessey świadczą o tym, że zdolności do działań strukturalnych często idą ręka w rękę ze zdolnościami do działań strategicznych. Jednakże w żadnym razie nie można uznać, że mamy zawsze do czynienia z taką sytuacją. W nawiązaniu do niektórych z wymienionych przykładów słuszne byłoby stwierdzenie, że zdolności do działań strukturalnych górują nad zdolnościami do działań strategicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.