Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

System wynagrodzeń prowizyjnych

System ten nadaje się bardziej do wynagradzania działań długookresowych, jakim jest sprzedaż produktów skomplikowanych technologicznie. Jego zastosowanie w praktyce wymaga prowadzenia bardzo dokładnej kontroli pracy oraz efektów działalności sprzedawców.

System wynagrodzeń prowizyjnych jest niewątpliwie rozwiązaniem stymulującym, prostym i selektywnym, umożliwiającym powiązanie wysokości wynagrodzeń z aktywnością pracowników prowadzoną na rzecz firmy.

Równocześnie ten typ wynagrodzeń sprzyja niezależności sprzedawcy od firmy, wykorzystywaniu nadarzających się okazji sprzedaży na najlepszych rynkach oraz nie zawsze najbardziej pożądanej strukturze doboru klientów.

System ten preferuje niewątpliwie sprzedaż produktów tzw. łatwych i uchylanie się od promowania produktów nowych i nieznanych na rynku. Jednocześnie system prowizyjny nie motywuje należycie sprzedawców do podejmowania działań uzupełniających, takich jak usługi dodatkowe lub działania promocyjne. Dla sprzedawcy liczy się bowiem wyłącznie akt sprzedaży i zrealizowany obrót. Choć może się to wydać paradoksalne, ale zastosowanie systemu wynagrodzeń, opartego wyłącznie na prowizji, może niekiedy prowadzić do zahamowania obrotów firmy.

Jeśli sprzedawcy zaczną osiągać poziom zarobków, który ich zadawala, to w praktyce może to wywoływać zachowania niechętne poszukiwaniom nowych klientów (przeświadczenie: „wystarczą mi klienci, których już posiadam”). Dochodzi wówczas do zaniedbania przez sprzedawców niektórych regionów lub pewnych grup klientów. Można również zaobserwować pewien sceptycyzm wobec wprowadzania nowych produktów (niechęć do eksperymentowania, ponoszenia dodatkowego wysiłku itd.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.