Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Teoria wymiany społecznej

Chcąc kreować odpowiednie warunki do zaangażowania pracowników, w ramach czynnika strukturalnego związanego z zajmowanym stanowiskiem, należy tworzyć stanowiska z jasno zdefiniowanymi: celem powiązanym z wynikiem organizacji oraz zakresem odpowiedzialności. Zatrudnieni pracownicy powinni mieć możliwość wykonywania zróżnicowanych zadań, do których wykonania posiadają odpowiednie wiedzę i umiejętności, pozwalającym im jednocześnie na rozwój kompetencji. Chcąc wspierać zaangażowanie pracowników, organizacje powinny tworzyć jasne struktury organizacyjne, na podstawie których będzie możliwe do identyfikacji znaczenie poszczególnych stanowisk. Pozytywnie na zaangażowanie powinny wpływać także jasno zdefiniowane ścieżki karier, stanowiących źródło informacji umożliwiających zweryfikowanie możliwości rozwoju pracowników z warunkami panującymi w organizacji. Działaniem wspierającym zaangażowanie od strony strukturalnej jest również wdrażanie rozwiązań sprzyjających przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych. W ramach tej grupy wyróżnić można też rozwiązania mające zachęcić pracowników i bezpośrednich przełożonych do wymiany informacji w trakcie periodycznych rozmów oceniających, a także praktyki spotkań zespołów roboczych.

Z perspektywy teorii wymiany społecznej można stwierdzić, że pracownicy, którzy wykonują zadania, w ramach odpowiednio zaprojektowanych stanowisk, czują się zobligowani do „odwdzięczenia” się organizacji za stworzenie im właściwego miejsca pracy – odpowiednim poziomem zaangażowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.