Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Udział w rynku

Znaczenie pojęcia udział w rynku było uznawane od dawna, szczególnie ważną rolę odgrywało ono w tradycyjnym myśleniu strategicznym. Uwaga była skupiona przede wszystkim na pojęciu względnego udziału w rynku. Takie nastawienie wynikało z przekonania, że wysoki względny udział w rynku daje możliwość uruchomienia produkcji masowej, co w konsekwencji pozwala osiągnąć efekt skali. Oszczędności uzyskiwane dzięki efektowi skali zapewniają z kolei możliwość wydłużenia serii produkcyjnych, obniżenia kosztów jednostkowych, zwiększenia marż oraz polepszenia rentowności. Podstawę teorii wyjaśniającej te zjawiska stanowiła tzw. krzywa uczenia się. Była ona pomysłem oficera dowodzącego bazą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych – noszącą imię Wrighta Pattersona – w Dayton, Ohio, powstałym w 1926 roku. Oficer ten odkrył, że koszty jednostkowe zmniejszają się o około dwadzieścia procent za każdym razem, gdy następuje podwojenie wielkości produkcji. W latach następnych rozpatrywana zależność – związana z wytwarzaniem produktów fizycznych – zaczęła uzyskiwać zasadniczy wpływ na myślenie strategiczne, wywarła także wpływ na teorie dotyczące udziału w rynku {patrz KRZYWA UCZENIA SIĘ w ostatniej części tej książki).

Prawdziwość teorii dotyczących udziału w rynku zaczęto jednak – w miarę upływu czasu – kwestionować. Znaczny udział w rynku jest celem, którego nie można osiągnąć w prosty sposób polegający na inwestowaniu w rozwój przedsiębiorstwa. Przejmowanie przedsiębiorstw przyczynia się również w niewielkim stopniu do utrzymania stałego dużego udziału w rynku. Jedyna droga do osiągnięcia dużego udziału w rynku – to zasłużyć sobie na to. Innymi słowy, potrzeby klientów powinny być zaspokojone w tak wysokim stopniu, że dostatecznie dużo spośród nich wybierze dany produkt i w ten sposób jego wytwórca uzyska duży udział w rynku w porównaniu ze swymi konkurentami.

Czasami omawiana teoria funkcjonuje w sposób godny podziwu, w niektórych przypadkach jednak prowadzi do całkowicie błędnych rozwiązań. Zależy to przede wszystkim od materiału, z którego wykrawa się analizowany udział w rynku. Termin udział w rynku uzyskuje znaczenie dopiero wtedy, gdy określimy rynek, do którego przedsiębiorstwo rości pretensje i który jest istotny dla rozstrzygnięcia walki konkurencyjnej. Jest to tak zwany rynek obsługiwany. Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza belki betonowe przeznaczone do budowy domów prywatnych, to rynek obsługiwany jest dość mały, być może stanowi go teren znajdujący się w promieniu 150 km od przedsiębiorstwa. Z drugiej strony jeśli założymy, że przedsiębiorstwo buduje samoloty lub elektrownie jądrowe, to rynek obsługiwany ma zakres światowy. Zaleca się zatem, aby termin udział w rynku stosować z wielką ostrożnością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.