Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Ustrukturalizowanie sztabu personalnego

Wybór najlepszej struktury sztabu personalnego jest oczywiście zależny od warunków istniejących w danym przedsiębiorstwie. W wielu przypadkach jest stosowany model mieszany. Możliwe są zresztą i inne rozwiązania. Jednym z nich jest model oparty na teorii motywacji Herzberga, wyodrębniający komórki ukierunkowane na redukcję niezadowolenia (wynagrodzenie, opieka nad pracownikami, stosunki przemysłowe itd.) oraz komórki nastawione na zwiększenie zadowolenia, wzbogacenie pracy itd.).

Można zaproponować również ustrukturalizowanie sztabu personalnego według układu funkcji przyjętego w niniejszej pracy, wzbogaconego oczywiście o sferę motywacyjną (sztab powinien obejmować swym działaniem cały obszar zarządzania kadrami). Otrzymamy wtedy sztab o strukturze funkcjonalnej, z możliwością koncentracji lub dekoncentracji funkcji i komórek (stanowisk), w zależności od potrzeby firmy, na czele której stoi menedżer koordynujący całość poczynań (rys. 17).

Dla sprawnej i skutecznej realizacji funkcji zarządzania kadrami większe znaczenie ma jednak specjalizacja funkcjonalna niż podmiotowa. Ważne jest bowiem to, by zadania składające się na tę funkcję były realizowane w jednostce gospodarczej. Mniej istotne natomiast jest to, czy zostały one zinstytucjonalizowane (ujęte w określony układ komórek organizacyjnych) i w jakiej strukturze – funkcjonalnej lub innej – będą wykonywane. Generalnie jednak trzeba przyjąć, iż w miarę wzrostu wielkości firmy instytucjonalizacja funkcji jest niezbędna, aż do wyodrębnienia pionu personalnego włącznie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.