Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Wady integracji pionowej

Z drugiej strony organizacje, które są w większym stopniu nastawione na przedsiębiorczość, przejawiają przeciwną tendencję: zwiększają wydajność całego łańcucha niezbędnych powiązań dokonując zakupu koniecznych’ wyrobów i usług od innych przedsiębiorstw.

Wady integracji pionowej o dużej skali, które stawały się coraz, bardziej widoczne w miarę upływu czasu, są następujące:

– 1. Siły rynkowe zostają wyeliminowane z gry, a wraz z nimi ich korygujące oddziaływanie na gromadzenie się w organizacjach rzeczy i ludzi już niepotrzebnych,

– 2. Powstaje pokusa wprowadzenia subwencji, które zniekształcają obraz toczącej się walki konkurencyjnej oraz zaciemniają przyczyny istnienia różnych elementów składowych organizacji,

– 3. Następuje sztuczne zwiększenie siły negocjacyjnej, które jednak nie znajduje wyrazu w rzeczywistych negocjacjach prowadzonych na wolnym rynku,

– 4. Pojawiają się wzajemne uzależnienia, które – przy wystąpieniu trudności – mogą stanowić przeszkodę w realizacji dowolnej z funkcji spełnianych przez przedsiębiorstwo,

– 5. Opanowanie rynku (zagwarantowany rynek zbytu) uzyskane w wyniku integracji wprowadza organizację w stan fałszywego poczucia bezpieczeństwa,

– 6. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa stępia chęć oraz zdolność organizacji do udziału we współzawodnictwie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.