Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Istoty ludzkie zawsze wykazują tendencje do wierzenia, że tempo zmian jest obecnie większe aniżeli było w przeszłości lub będzie w przyszłości. Ta wiara odnosi się do rozwoju techniki, opracowywania nowych wyrobów oraz do znajomości zasad warunkujących osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej i gospodarce zasobami. To banalne i zbyt często powtarzane stwierdzenie jest obecnie w dużo większym stopniu prawdziwe niż było kiedykolwiek w latach osiemdziesiątych, w szczególności w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Przeskok od ogólnej nadwyżki popytu w wielu gałęziach przemysłu do warunków nadwyżki podaży, który nastąpił w początkach lat osiemdziesiątych, w sposób dramatyczny podkreślił konieczność posiadania umiejętności prowadzenia interesów. Wymaga ona zdolności wybiegających daleko poza tradycyjne umiejętności analityczne. Wiele przedsiębiorstw przemysłowych przyzwyczaiło się do wyszukiwania przewagi konkurencyjnej w samym wyrobie. Dysponują one produktami o wspaniałych charakterystykach jakościowych. A zatem nie było trudno przekonać klientów o wyższości tych wyrobów z punktu widzenia określonych względów technicznych.

Jednakże obecnie produkty wytwarzane w wielu gałęziach przemysłu stają się coraz bardziej podobne: przedsiębiorstwom jest więc trudniej udowodnić, że mają wyraźną przewagę konkurencyjną w odniesieniu do jakości wyrobu. W takiej sytuacji konieczność posiadania umiejętności prowadzenia interesów staje się wyraźnie oczywista.

Przez umiejętność prowadzenia interesów będziemy rozumieć zdolność do określenia potrzeb i formułowania na tej podstawie koncepcji działalności gospodarczej: obejmuje ona także stanowczość oraz energię niezbędną aby przekształcić tę koncepcję w działania praktyczne przy jednoczesnej oszczędnej gospodarce zasobami. Jeżeli czytelnik rozumie to pojęcie w podobny sposób, to możemy uznać definicję umiejętności prowadzenia interesów za uzgodnioną w wystarczająco szerokim zakresie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.