Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Wybór celów strategicznych w firmie cz. II

Równocześnie należy pamiętać, że stawiane cele nie powinny się wzajemnie wykluczać. Nie można oczekiwać jednocześnie, że w krótkim okresie osiągnie się bardzo wysokie zyski i zdobędzie się mocną pozycję przedsiębiorstwa. W początkowym okresie funkcjonowania firmy zysk powinien w niej pozostać i nie należy go w całości „przejadać”. Musi być reinwestowany, aby w przyszłości mógł zapewnić firmie silną pozycję. Należy więc uznać fakt, że mocna pozycja firmy na rynku wcale nie musi oznaczać od razu bardzo wysokich zarobków dla właściciela i współpracowników.

Niespójność celów wynika często z faktu, iż chce się dostarczać odbiorcy produkty wysokiej jakości, gwarantujące bardzo wysoką stopę zysku, a jednocześnie umożliwiające wzrost udziału firmy na rynku. Nie da się osiągnąć naraz tych wszystkich celów. Zwykle możliwe jest zrealizowanie tylko jednego celu, pozostałe bowiem często się wykluczają.

Przykładem par celów wykluczających się jest m.in. jednoczesne dążenie do maksymalizacji obrotów firmy i maksymalizacji zysku, czy też dążenie do maksymalizacji obrotów przy minimalizacji kosztów. Nie można także stawiać swojej firmie za cel opracowania możliwie doskonałego produktu w jak najkrótszym czasie. Można, przykładowo, zwiększyć stosunkowo szybko obroty poprzez obniżkę cen oraz nasilenie działań marketingowych (dodatkową promocję i reklamę) czy poprawienie jakości produktu, jednakże wszystkie te działania po przekroczeniu pewnego progu muszą niebawem doprowadzić przynajmniej do pewnego spadku zysku.

Ustalając różne cele należy je uporządkować. Są cele pierwszo- i drugoplanowe. Jedne z nich realizuje się szybciej, a inne dopiero później. Właściciel musi zdecydować o ich ważności dla firmy oraz siebie. Uporządkowanie celów to inaczej ich hierarchia ważności w czasie, w jakim zamierza się je osiągnąć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.