Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

WYJAŚNIENIE KRZYWEJ UCZENIA SIĘ

Zależności, które wyznacza krzywa uczenia się, nie stanowią prawa przyrody. Nie pojawia się zatem konieczność zrozumienia przyczyn, które prowadzą do określonych skutków. Zmniejszenie kosztów będące wynikiem rozważanej zależności nie występuje w sposób automatyczny: o tym, że takie możliwości istnieją trzeba wiedzieć i aktywnie je wykorzystywać.

Zasadnicze zjawiska wiążące się z tą krzywą zachodzą na siebie i są silnie powiązane, ale można je w sposób analityczny wyróżnić. I to właśnie zrobimy.

Wydajność pracy. Jeżeli robotnicy wielokrotnie wykonują określone zadanie, to w miarę upływu czasu robią to ze stale wzrastającą wydajnością. Straty ulegają zmniejszeniu, wydajność wzrasta. Proces ten można przyspieszyć poprzez szkolenie i rozsądną politykę kadrową.

Organizacja pracy. Przystosowywanie organizacji pracy może się objawić w dwojaki sposób. Stopień specjalizacji może wzrastać wraz ze zwiększaniem się wielkości produkcji albo organizacja pracy może podlegać restrukturyzacji dokonywanej pod kątem lepszego dopasowania się do strumienia produkcji. W odniesieniu do pierwszego z rozpatrywanych przypadków oznacza to, że każdy robotnik wykonuje mniej zadań. Przykładem drugiej sytuacji jest szwedzki przemysł samochodowy, który dowiódł jak można zmieniać strumienie produkcji.

Nowe procesy produkcyjne. Wynalazki i udoskonalenia wprowadzone do procesu produkcyjnego mogą odegrać istotną rolę przy zmniejszaniu kosztów jednostkowych, dotyczy to w szczególnym stopniu kapitałochłonnych gałęzi przemysłu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.