Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Trzy wymiary kształtowania aktywności zawodowej pracowników

W klasycznym zarządzaniu uwaga menedżerów i ekspertów skoncentrowana jest na dwóch wymiarach procesu kształtowania zachowań i postaw pracowników w organizacji:

– wymiarze atrybutowym, czyli powodach, które wywołują, ukierunkowują i podtrzymują zachowania pracowników, to znaczy na motywacji pracowników oraz

– wymiarze czynnościowym, oznaczającym świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie pracy, to znaczy na motywowaniu .

Tymczasem w sferze realnej ważne są rezultaty tych oddziaływań. Nawet wtedy, gdy chęć pracowników do działania, czyli ich motywacja, jest wysoka, nie oznacza to, że ich czas i energia przyczyniają się do realizacji celów strategicznych firmy. Także najbardziej wyrafinowane sposoby motywowania zastosowane przez menedżerów nie gwarantują wysokiej efektywności pracy, rozumianej jako skuteczność osiągania celów na różnych poziomach organizacji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek zaangażowanych pracowników zwiększył się zaledwie o l-2% , pomimo podejmowanych przez ekspertów i menedżerów prób urozmaicenia i usprawnienia instrumentów motywuj ących.

Uzasadnia to potrzebę wzbogacenia procesu kształtowania zachowań i postaw o kolejny wymiar, efektywnościowy. Efektem procesu jest zaangażowanie pracowników, które stanowi cel, a równocześnie jest dowodem i miarą skuteczności działań motywacyjnych w organizacji. Różnice między motywacją i zaangażowaniem zauważa także Armstrong, stwierdzając, że motywacja dotyczy chęci podejmowania działania, a nie postawy pracownika. Motywacja nie musi także być równoznaczna z zaangażowaniem . Cele silnie umotywowanego pracownika nie zawsze są zbieżne z celami zespołu i organizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.