Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Wysokokwalifikowana kadra – kontynuacja

Samo opracowanie planów, a nawet ich zatwierdzenie przez kompetentne gremia, nie przesądza jeszcze o tym, że staną się one dobrym narzędziem ich realizacji. Aby tak się stało, jest niezbędne spełnienie przynajmniej kilku warunków:

– 1) przede wszystkim należy pamiętać, że planowanie jest procesem dynamicznym, co m. in. oznacza, iż powinno ono podlegać zmianom (aktualizowaniu), w zależności od rozwoju sytuacji firmy i oddziałujących czynników: niezbędnym warunkiem jest też dysponowanie właściwym systemem informacji, co zwykle wymaga komputerowego wspomagania,

– 2) zarówno planowanie, jak i wdrażanie planów wymagają bezpośredniego zaangażowania naczelnego kierownictwa firmy, sprawującego, że wspomniane działania mają większą rangę, wiarygodność i siłę napędową,

– 3) należy pozyskać do wspomnianych celów możliwie szeroki krąg osób, zwłaszcza bezpośrednio zainteresowaną kadrę, przez włączenie ich w proces przygotowania stosownych elementów planu, jak też przez jasne zakomunikowanie podjętych decyzji – co do treści, zakresu i przewidywanych programów oraz skutków,

– 4) jest konieczne ścisłe powiązanie planów kształtowania kadry z planami sfery motywacyjnej, aby te drugie stymulowały pożądane postawy i zachowania, takie jak: ujawnienie aspiracji kierowniczych, branie odpowiedzialności, doskonalenie się, większy wysiłek w pracy itd.

Od spełnienia tych i innych warunków zależy, czy przedsiębiorstwo będzie dysponowało odpowiednimi standardami kontroli zarządzania kadrami oraz czy będzie ono miało – jak pisze Drucker – programy skutecznego działania czy tylko świstek papieru [22, s. 223].

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.