Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

WZGLĘDNY POZIOM KOSZTÓW

Nazwę tę często zapisuje się w postaci skrótowej WPK. Termin ten określa wielkość kosztów jednostki organizacyjnej lub kosztów związanych ze spełnianiem określonej funkcji odniesionych do kosztów konkurentów. WPK przedstawia się zazwyczaj w postaci wskaźnika uzyskanego w wyniku podzielenia kosztów danej jednostki organizacyjnej przez koszt średni wyznaczony z uwzględnieniem wszystkich konkurentów tej jednostki. Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość równą jedności, to koszty rozpatrywanej jednostki odpowiadają dokładnie kosztom ponoszonym przez konkurentów. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartość mniejszą od jedności, to w zakresie kosztów jednostka ma przewagę nad konkurentami: gdy zaś wskaźnik ma wartość większą od jedności to jej pozycja ze względu na koszty jest niekorzystna.

WPK można określić dla pojedynczego wyrobu, asortymentu wyrobów, jednostki organizacyjnej, przedsiębiorstwa jako całości lub dla jednej z funkcji spełnianej przez to przedsiębiorstwo. Na przykład WPK można wyznaczyć dla działu obsługi pasażerów w czasie lotu, wchodzącego w skład towarzystwa lotniczego lub działu marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Koszty, które są uwzględniane przy analizie wykonywanej z użyciem WPK, mogą obejmować koszty zmienne, koszty całkowite lub też pewną kombinację elementów struktury kosztów przedsiębiorstwa.

Analiza prowadzona przy użyciu WPK stanowi jeden z dwu kamieni węgielnych analizy konkurencji. Drugim jest analiza wartości postrzeganych przez klienta. W wielu innych hasłach słownika zwracano uwagę na fakt, że prowadzenie interesów to twórcze budowanie wartości oraz uporczywa i staranna gospodarka zasobami. Podobnie – wspomniane już dwa kamienie milowe analizy są związane z wartością postrzeganą przez klienta oraz kosztami odniesionymi do kosztów jednego lub więcej konkurentów.

Ostatnio, pewna duża międzynarodowa korporacja działająca w dziedzinie budowy maszyn przeprowadziła badanie wartości postrzeganej przez klienta. Badania te ujawniły, że w zakresie obsługi posprzedażnej, to znaczy z uwzględnieniem cen części zamiennych, terminu dostawy części zamiennych a także ceny i terminowości obsługi technicznej, korporacja ta była gorsza od swego głównego konkurenta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.