Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Zaangażowanie jako satysfakcja z pracy

W badaniach psychologicznych, poświęconych problematyce zaangażowania człowieka w pracę, zwraca się uwagę na powiązania, jakie zachodzą między zaangażowaniem a satysfakcją z pracy. Te dwa procesy pozostają w ścisłym związku z szerszą perspektywą – budowaniem procesu zaangażowania pracownika i efektem psychologicznym o charakterze nagrody – odczuwaną przez pracownika satysfakcją z pracy (oraz zadowoleniem, jakie odczuwa zarząd organizacji ze współpracy z danym pracownikiem).

Śledząc wyniki badań nad uwarunkowaniami tego procesu , można wskazać na szeroką przestrzeń analizowanych czynników, powiązanych z budowaniem zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Często wiąże się problem zaangażowania i osiąganej satysfakcji z pracy, a w konsekwencji – sukcesu zawodowego, z zagadnieniem motywacji osiągnięć. Badania w tym kierunku, zapoczątkowane przez H. Murraya i kontynuowane przez ponad czterdzieści lat przez D. McClellanda , skoncentrowane na poszukiwaniu motywacji do odnoszenia sukcesów, zwracały uwagę na fakt, że motywacja do osiągania sukcesu wynika nie tylko z motywacji do osiągnięcia konkretnego, atrakcyjnego celu, ale wiąże się z potrzebą permanentnego rozwijania własnych kompetencji. Na podstawie prowadzonych badań McClelland stworzył charakterystykę osób o wysokiej motywacji osiągnięć. Osoby wysoce zmotywowane charakteryzują się, tym, że posiadają zdolność oceny ryzyka wiążącego się z określonym zadaniem, a co za tym idzie, podejmują się zadań o umiarkowanym poziomie ryzyka. Mają potrzebę szybkiej informacji zwrotnej dotyczącej wyników swojej pracy i w ten sposób, na bieżąco, oceniają swoje działania pod kątem zbliżania się do upragnionych rezultatów. Traktują wykonanie zadania jako nagrodę samą w sobie, źródłem satysfakcji jest dla nich osiągnięcie zaplanowanego rezultatu, tak więc nagrody materialne stanowią dla nich jedynie formę informacji zwrotnej od otoczenia. Wkładają dużo wysiłku, by zrealizować zadanie do końca. Są bardzo wytrwałe w dążeniu do celu i nie zniechęcają się napotykanymi po drodze trudnościami, akceptując niepowodzenia i wyciągają z nich wnioski rozwojowe na przyszłość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.