Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Zasady wynagradzania terenowych przedstawicieli firmy

Pracownik nadzoru, towarzyszący przedstawicielom firmy w ich działaniu w terenie, powinien okresowo odbywać wizytę wspólnie z terenowym przedstawicielem u wybranego klienta, obserwując zachowanie sprzedawcy i dyskutując z nim formę oraz skuteczność podejmowanych przez niego działań. Do jego zadań należy także organizowanie przynajmniej raz do roku plenarnego spotkania całego zespołu sprzedawców z dyrekcją przedsiębiorstwa oraz utrzymywanie regularnych kontaktów telefonicznych z przedstawicielami firmy w terenie.

W wielu zachodnich przedsiębiorstwach obowiązuje składanie raz w tygodniu, zwykle w poniedziałek rano o ustalonej godzinie, przez przedstawicieli terenowych krótkiego telefonicznego raportu pracownikom nadzoru. Taka forma kontaktów zapewnia regularny przepływ informacji i umożliwia korygowanie działań sprzedawców na bieżąco. Okresowe spotkania i kontakty służą także przekazywaniu terenowym przedstawicielom firmy wszelkich materiałów audiowizualnych oraz informacyjnych, pomocnych przy prezentacji produktu lub usługi (próbki itd.). Regularność tych kontaktów służy poprawie wzajemnego przepływu informacji i tym samym poprawia skuteczność całego systemu sprzedaży.

Zasady wynagradzania terenowych przedstawicieli firmy różnią się od zasad systemu wynagradzania jej stacjonarnych sprzedawców, np. w sklepie firmowym. Zastosowany w praktyce system wynagradzania musi gwarantować wszystkim przedstawicielom terenowym pewne akceptowane przez nich minimum bezpieczeństwa, wynagradzać każdego przedstawiciela firmy odpowiednio do jego faktycznych zasług i rzeczywistego wkładu w rozwój sprzedaży oraz motywować go do ciągłego zwiększania wysiłków na rzecz wzrostu obrotów. Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń powinien jednocześnie opierać się na jasnych i mato skomplikowanych regułach gry i zasadach oceny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.