Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

ZDOLNOŚĆ TWÓRCZA CZ. II

Jedną z najbardziej typowych pułapek, w którą wpadają osoby zajmujące się tymi zagadnieniami, jest niewprowadzanie rozróżnienia między kapitalistą i przedsiębiorcą. Chociaż te dwie role może spełniać ten sam człowiek, to z analitycznego punktu widzenia dotyczą one dwu całkowicie różnych zagadnień. Jedną z przyczyn tego zamętu może być fakt, że przedsiębiorca często zarabia pieniądze. Wskutek tego może być uważany za kapitalistę w tym sensie, że osiągnął wystarczający zysk, aby sfinansować swe własne działania.

Aby zrozumieć to analityczne rozróżnienie, musimy zdefiniować rolę, którą spełnia przedsiębiorca. Aktywność gospodarcza jest rezultatem wzajemnych oddziaływań między zasobami o różnym charakterze, które jako całość noszą nazwę czynników produkcji. Klasycznymi czynnikami produkcji są: własność, siła robocza i kapitał. Aby cokolwiek wyprodukować, zasoby te muszą zostać powiązane ze sobą przez kogoś, kto podejmuje decyzje dotyczące przydziału. Decyzje te pozwalają określić, jaki wyrób będzie produkowany, w jaki sposób ma być on produkowany, jakie zasoby są niezbędne i jakie potrzeby wyrób ten zaspokaja.

Te wszystkie decyzje podejmuje przedsiębiorca. Jest on zatem osobą, która rozstrzyga, w jaki sposób i dla jakich celów będą wykorzystane określone zasoby. Jednakże działania będące skutkiem decyzji dotyczących wykorzystania zasobów muszą być prowadzone przy założeniu pewnego typu innowacji gospodarczej, to znaczy wykrycia możliwości zrobienia interesu lub innymi słowy – wykorzystania zasobów w taki sposób, aby przyniosły one zysk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.