Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

ZŁOŻONE REKOMPENSATY ZA PRACĘ

Polityka w zakresie wynagradzania pracowników wywołuje różne skutki i wpływa w różnorodny sposób na ludzi i organizację. Po to, aby organizacja (przedsiębiorstwo) była konkurencyjna, konieczny jest właściwy stosunek między kosztami płac i wydajnością. Przyznając indywidualne wynagrodzenie trzeba utrzymywać trzy rodzaje równowagi:

Proponowana wysokość powinna być atrakcyjna w porównaniu z otoczeniem i porównywalna z warunkami na rynkach pracy. Podział wewnętrzny powinien być sprawiedliwy (bezstronny, obiektywny), w zależności od różnych statusów pracowników, odpowiedzialności i doświadczenia. Niezbędna jest zgodność między zapowiadanymi i rzeczywiście stosowanymi kryteriami.

Wypłacane wynagrodzenia muszą być motywujące. Powinny one mobilizować i równoważyć wyniki i zaangażowanie indywidualne, lecz również wysiłek zespołowy i współodpowiedzialność.

Wynagrodzenia obejmują ogół zasobów finansowych przyznawanych pracownikom w zamian za ich działalność zawodową, zarówno przewidzianych, jak i nie przewidzianych w umowie o pracę. Wynagrodzenia dotyczą podstawowych aspektów rekompensaty za pracę. Lecz ich znaczenie jest bardzo złożone, co potwierdzają następujące cytaty:

„Nie ma nic bardziej materialnego niż pieniądz, ponieważ stanowi on dokładny wykaz przyszłych możliwości. Pieniądz jest abstraktem przyszłego czasu. Jest to być może popołudnie w podmiejskiej okolicy, muzyka Brahmsa, bilet do kina, gra w szachy, kawiarnia, słowa Epikteta uczącego pogardy złota”.

„Pieniądz, z racji tego, iż daje możliwość kupienia wszystkiego, jest przedmiotem, którego posiadanie różni go od wszystkiego innego. Uniwersalność jego zastosowania jest istotą jego potęgi. Uchodzi zatem za wszechpotężnego. Pieniądz jest pośrednikiem między potrzebą i przedmiotem, między życiem i środkiem utrzymania człowieka. Ale to, co służy jako pośrednik dla mego życia, służy także jako pośrednik istnienia innych ludzi dla mnie. Dla mnie pieniądz określa więc także innego człowieka”.

„Każdy potrzebuje pieniądza, aby się wyżywić, mieszkać oraz zaspokoić potrzeby psychiczne i bezpieczeństwa. W miarę przechodzenia do wyższych potrzeb pieniądz przybiera wciąż inne znaczenie. Służy on do oceny (mierzenia) wartości jednostki w otoczeniu konkurencyjnym. Ktoś, kto przywiązuje absolutne znaczenie do wzrostu płacy, stara się zaspokoić swe potrzeby podstawowe. Jeśli liczy się dla niego wartość względna, w porównaniu z wynagrodzeniem kolegów, to pieniądz w tym przypadku jest raczej sposobem oceny i oddziaływania na pracę”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.