Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa

W przypadku połączenia (fuzji) lub zakupu (nabycia, kupna, przejęcia) przedsiębiorstwa bądź jego części, diagnoza stanu zasobów ludzkich powinna możliwie najpełniejsza i dogłębna. Wymaga ona analizy podziału zadań, kompetencji pracowników, klimatu społecznego, więzi zawodowych, cech kultury i praktyki kierowania (wynagradzanie, rekrutacja, mobilność zewnętrzna i stosunek do kształcenia).

Diagnoza ta pozwoli podjąć decyzje dotyczące najpilniejszych działań i wariantów reorganizacji. Trzeba określić ramy działania i porozumieć się z osobami, które będą je koordynować. Po tym możliwe będzie odwołanie się do ogółu pracowników i ustalenie niezbędnych działań dostosowawczych i płaszczyzn współdziałania. W procesach tych należy dążyć do uniknięcia trzech rodzajów niebezpieczeństw (pułapek): nadużyć władzy (trudne do usprawiedliwienia decyzje), niezgodności o charakterze kulturowym (zbyt szybie zmiany w stosunku do przyzwyczajeń i wyobrażeń), anulowania przywilejów związanych z dotychczasowym kierowaniem bez odpowiedniej ich rekompensaty.

Przeprowadzki. Zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa rodzą dwa rodzaje problemów. Z jednej strony, jeśli przedsiębiorstwo przenosi się daleko od dotychczasowej siedziby, to niezbędne jest negocjowanie z pracownikami spraw związanych z mobilnością geograficzną, zdając sobie sprawę z tego, że niemała część personelu może być bardziej skłonna opuścić przedsiębiorstwo niż region. Z drugiej strony, korzystne jest wspólne rozważenie organizacji pracy, jej warunków operacyjnych i działań związanych z przemieszczaniem wyposażenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.